Regler

Här finner ni regler och diverse info för våra verksamheter. Längre ner på sidan finner ni regions-unika regler.

 • Visa respekt.
 • Tar Ni med vänner eller yngre barn är det Ni som har ansvar för dem. Ni ska alltså säkra att de följer reglerna
 • Ingen mat i hallen under träning.
 • Delta inte i någon av våra verksamheter då du är i onykter tillstånd.
 • Sabotage av någon annans egendom eller förenings egendom skall ersättas. Görs inte detta resulterar det i uteslutning från våra verksamheter

 

Göteborg

 • Inget spring i skate-ramperna
 • Vid utrymning av lokalen: Följ de vita linjerna till nödutgången.
 • Gå inte in genom Crossfit Backaplans entré. I början av varje pass hämtas alla elever upp av tränaren, och om någon t.ex. skulle vara sena går det att ringa 0707542466 för att bli insläppt. Detta nummer fungerar som en ringklocka till hallen. När tränaren hör detta kommer hen att klicka bort samtalet för att så snabbt som möjligt kunna gå och öppna dörren åt er. Ni kan även skriva i denna grupp ifall ingen öppnar: https://www.facebook.com/groups/StampedeAF
 • Det är endast tillåtet att gå in & ut ur hallen innan samt efter träning – inte under. Detta för att lättare kunna strukturera upp träningen och minska allt spring ut & in i hallen.
 • Gällande insläpp till hallen.
  1. Kursdeltagare:
   • Om cafét är stängt: Samlas vid första ingången
   • Om cafét är öppet: Samlas vid caféts trappa.
   • Insläpp sker ett par minuter innan passet startar. Gå endast in om en tränare eller en person i er grupp öppnar dörren.
  2. Open Gym-deltagare:
   • Med Open Gym kort har en tillgång att komma in via cafét utan tränare förutsatt att en har Open Gym kort och kan uppvisa detta för de som arbetar i cafét. Det är inte tillåtet att släppa in vänner med Open Gym kortet. Detta kan resultera i att du förlorar ditt open gymkort.
 • Gällande utsläpp från hallen:
  • När ni lämnar lokalen gå via cafét. Skulle cafét vara låst får ni gå vägen vid nödutgången.

 

Hyrhallar (Styrsö, Stenungsund, Varberg, etc)

Våra grundregler appliceras på all verksamhet vi bedriver, men följ hallens regler då ni vistas i en hyrhall. Fråga tränaren om ni är osäkra på dessa.